اردوغان: اکنون در قبرس دو ملت و دو دولت جداگانه وجود دارد

Redirecting to full article in 0 second(s)...

- خبرگزاری آناتولی