شکایت دادستان فدرال آلمان از یک گروه تروریستی راست‌گرا | DW | 13.11.2020

Redirecting to full article in 5 second(s)...

با شکایت دادستانی از «گروه اس» رسیدگی به پرونده این گروه تروریست راست‌گرا آغازمی‌شود. آنها متهمند، که برای حمله به مساجد و ترور مسلمانان و سیاستمداران دموکرات و همچنین براندازی نظام فدرال برنامه‌ریزی کرده‌اند.