'شبح گل سرخ' با قیمت تقریبا ۲۰ میلیون یورو فروخته شد | DW | 12.11.2020

Redirecting to full article in 5 second(s)...

یکی از بزرگترین الماس‌هایی که تاکنون تراش خورده است، در سوئیس به حراج گذاشته شد. این الماس نام یکی از باله‌های مشهور روسی را بر خود دارد و کارشناسان حراجی لقب 'اعجاز طبیعت' را به او داده‌اند.