اردوغان: جنگ تا آزادسازی کامل قره‌باغ متوقف نخواهد شد

Redirecting to full article in 0 second(s)...

رئیس‌جمهوری ترکیه گفت: مبارزه آذربایجان به منظور آزادسازی اراضی اشغالی‌اش تا بیرون کردن اشغالگران ارمنی از کل قره‌باغ متوقف نخواهد شد.