مشکل آمریکا با نفت ایران چیست؟

Redirecting to full article in 5 second(s)...

امریکا برای اینکه جای پایی در بازارهای جهانی برای خود باز کند و صادرات خود را توسعه دهد، از هیچ ابزاری از جمله اعمال تحریم و یا ایجاد بحران در کشورهای تولیدکننده و یا صادرکننده نفت دریغ نمی‌کند.