\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0646\u062a\u0627\u06cc\u062c \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628\u0627\u062a \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0628\u0631 \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u061b \u0633\u0642\u0648\u0637 \u0646\u0631\u062e \u062f\u0644\u0627\u0631 \u0628\u0647 \u0633\u0637\u062d \u062f\u0648 \u0645\u0627\u0647 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647

Redirecting to full article in 5 second(s)...

بانک مرکزی ایران همزمان با شکل‌گیری انتظارات عمومی نسبت به تاثیر نتایج انتخابات آمریکا بر تغییر سیاست فشار حداکثری دولت آینده ایالات متحده در قبال اقتصاد ایران، نرخ رسمی عرضه دلار آمریکا را به پایین‌ترین سطح در ۶۹ روز گذشته رساند تا همزمان قیمت آزاد فروش آن نیز به کمتر از ۲۵ هزار تومان برسد.