چقدر از بیکاران تحصیلات عالی دارند؟

از جمعیت حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفری بیکار در ایران بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر فاراغ التحصیل عالی هستند.

09/10/2019 11:35:00 ق.ظ

چقدر از بیکاران تحصیلات عالی دارند؟ از جمعیت حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفری بیکار در ایران بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر فارغ التحصیل عالی هستند.

از جمعیت حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفری بیکار در ایران بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر فاراغ التحصیل عالی هستند.

بررسی وضعیت افراد تحصیل کرده نشان می‌دهد که نرخ بیکاری بین آنها به ۱۷.۲ درصد رسیده و حدود یک میلیون و ۲۶۷ هزار نفر از بیکاران را تشکیل می‌دهند.با وجود اینکه از تعداد فارغ التحصیلان بیکار در تابستان امسال نسبت به سال گذشته حدود ۵۵ هزار و ۷۷۰ نفر کم شده است، اما سهم بالایی بین بیکاران دارند.

توضیح قالیباف درباره عدم حضور رئیس جمهور در جلسه امروز مجلس انتخابات آمریکا؛ کامالا هریس معاون جو بایدن شد - BBC News فارسی برایان هوک: فشار حداکثری روی ایران کارساز بوده است

این در حالی است که سهم جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر فارغ التحصیل عالی از کل بیکاران حدود ۴۳.۵ درصد است که نسبت به سال قبل که ۳۹.۵ درصد بود افزایش داشته است.از بین تحصیل کرده‌های بیکار ۶۰۰ هزار نفر مرد و ۶۶۷ هزار نفر زن هستند که از از دو گروه کاسته شده است.اما در بین جمعیت شاغل ایران که به ۲۴ میلیون نفر می‌رسد حدود ۲۴.۷ درصد فارغ التحصیل عالی هستند، از بین مردان شاغل  ۲۱.۲ درصد و زنان ۴۰.۵ درصد دارای تحصیلات هستند.

ادامه مطلب: خبرگزاری ایسنا »

به عبارتی دیگردولت خود،مانع تولیدواشتغال جامع درکشوراست وان معلول جهل مرکب کارشناسی کشوراست که بایدازطریق قران کریم بازشناسی درسطح وسیع درهمه سطوح کارشناسی ومدیریتی صورت گیردتاجامع اشتعال درکشورایجادشود. تاجامع اشتعال وخودکفایی به زمان تحقق یابد. مثل بیمارستانها،مدارس،دانشگاهها،کرخانجات ودیگرمواردان تحقق می یابد.قابل بیان است ،خداوندمتعال جامع نیازبشرراسرانه به زمان تنطیم فرموده وراهکارها نیزدرقران کریم بیان فرموده لکن دانش ان وجودنداردکه بایدبه صورت موضوعی وجامع ازطریق قران کریم به ان دانش حاصل شودتاجامع اشتعال وخودکفایی

که بیش از9میلیون شغل دایم است دربخش کشاورزی ومسکن وجودداردکه دولت باعدم شناخت وشناخت اشتباه مانع ایجادان شده ودربسیاری موارد،باقوانین خلاف رشته های مردم راپنبه می کندوخودان رانمی داندودربخشهای دیگرنیزبیش از1میلیون پتانسیل اشتعال وجودداردکه بارفع کاستیها دربخشهای مختلف جامعه مثل بسترعمران وابادانی وپتانسیل اشتغال بی نهایت است لذابیکاری درکشور،معلول برنامه های غیرعلمی کشوراست لکن دولت دانش انرانداردکه خودمانع شغل شده است یامحصول اشتغال که عمران وابادانی مردم وکشوراست راازبین می بردویامانع حصول ان شده است.بیش از90درصدپتانسیل اشتغال درکشورکه معادل بیش از9می

Complete the logic survey: Do you think US sanctions help any country development, improve economies creating jobs, put food on the table and pay for medicine? (yes/no) answer😂😂😂😂 this one is tough! I'm sure lots of US citizens fail on it😂😂😂😂 الان من بيكارم اينا از كجا ميفهمن من بيكارم 🤔 😂😂 چطوری حساب کردین؟؟

موقعیت_شغلی استخدام ریتوییت به یک همکار خانم نیازمندیم. برای ورود اطلاعات سایت همراه آموزش الزامات : تسلط به آفیست، اخلاق حرفه‌ایی حقوق پایه + بیمه بعد از ۳ ماه این شغل بیشتر مناسب افرادی است که تجربه و رزومه ندارند. Email: avalbatri8gmail.com Telegram: zakeri6464 بخدا هیچ بیکاری وجود نداره ما یکهفته دنبال نیروی کار هستیم اما کسی نمیاد

واقعیت‌هایی از داخل ایران| سبد معاش در ایران از ۸ میلیون تومان گذشتکاش فقط مردم از محصولات دخانی میکشیدند اما از حکومت فاشیستی ایران میکشند این خودش بدترین سم هست که میکشند اینم بگو ک تنها کالایی ک از طرف امریکا مشمول تحریم نیست همین دخانیات است. ای ب گور باباتون وطن فروشای(ایرانی)صدای دولت تروریستی امریکا.

انتقاد گروه تروریستی پ.ک.ک/پ.ی.د از خروج آمریکا از شرق فراتhamed_pour_gh تو رو خدا بزنید .به کوردها قول دادم اردوغان کونشون بذاره

الیاس حضرتی: انتظاراتی که تا دیروز از وزارت نفت داشتیم، امروز از سازمان امور مالیاتی داریمالیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: راهی جز اینکه اقتصاد بدون نفت را در کشور پایه ریزی کنیم، نداریم. در حال حاضر با توفیق اجباری به سمت اقتصاد بدون نفت می رویم و اگر نگاه عاقلانه ای داشتیم باید در گذشته چنین اقدامی را انجام می‌دادیم.

واقعیت‌هایی از داخل ایران| مرگ بیش از ۷۵۰۰ نفر در تصادفات ۵ ماهه امسالخوبه دیگه لااقل تو این مورد آمار نشون میده که افزایش داشتیم و رشد کردیم

واقعیت‌هایی از داخل ایران| مرگ بیش از ۷۵۰۰ نفر در تصادفات ۵ ماهه امسال

واقعیت‌هایی از داخل ایران| مرگ بیش از ۷۵۰۰ نفر در تصادفات ۵ ماهه امسالواقعیت ایران نان_خون_و_عرق_شرم_است مردم_مسخ_شده واقعیت ایران_درد است و درد 😔