چرا رسانه‌ها آمارهای متفاوتی از آٰرای شمرده‌ شده میدهند؟

Redirecting to full article in 5 second(s)...

چرا رسانه‌ها آمارهای متفاوتی از آٰرای شمرده‌ در انتخابات آمریکا میدهند؟ کیوان حسینی توضیح می‌دهد اینستاگرام: https://www.instagram.com/bbcpersian فيسبوک: htt...