امکان برخورد یک کوه یخ به بزرگی کشور لوکزامبورگ با جزیره جورجیای جنوبی

Redirecting to full article in 5 second(s)...

«اگر جانوران مجبور به پیمودن مسیرهای طولانی شوند، نمی‌توانند سر موعد برای فرزندانشان غذا بیاورند و آن‌ها از گرسنگی تلف خواهند شد.»