تصمیمات جدید دولت برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم

Redirecting to full article in 0 second(s)...

سخنگوی دولت، از تصمیمات دولت برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم خبر داد.