پنتاگون: ایران بزرگترین برنامه موشکی را در خاورمیانه دارد

29/08/1398 10:59 ب.ظ

گزارش تازه سازمان اطلاعاتی پنتاگون می گوید ایران، به رغم تحریم‌ها، بزرگ‎ترین برنامه موشکی را در خاورمیانه دارد.

گزارش تازه سازمان اطلاعاتی پنتاگون می گوید ایران، به رغم تحریم‌ها، بزرگ‎ترین برنامه موشکی را در خاورمیانه دارد.

ایران می گوید برنامه موشکی‌اش جنبه دفاعی دارد و بر سر آن مذاکره نمی کند.

ادامه مطلب:
bbcpersian »

سازمان اطلاعاتی پنتاگون: ایران بزرگ‎ترین برنامه موشکی خاورمیانه را داردسازمان اطلاعات وزارت دفاع آمریکا در گزارشی گفته است که ایران علیرغم چند دهه تحریم های آمریکا موفق شده است بزرگ‌ترین برنامه موشکی را در بین کشورهای منطقه خاورمیانه داشته باشد؛ برنامه ای که از برنامه موشکی اسرائیل هم بزرگ تر است.

سازمان برنامه باید اعتبار'الکترونیکی شدن احراز هویت رأی‌دهندگان انتخابات' را تامین کندسازمان برنامه و بودجه کشور موظف به تأمین اعتبار مورد نیاز برای تأمین تجهیزات الکترونیکی احراز هویت رأی دهندگان انتخابات شد.

سازمان اطلاعاتی پنتاگون: ایران بزرگ‎ترین برنامه موشکی خاورمیانه را داردسازمان اطلاعات وزارت دفاع آمریکا در گزارشی گفته است که ایران علیرغم چند دهه تحریم های آمریکا موفق شده است بزرگ‌ترین برنامه موشکی را در بین کشورهای منطقه خاورمیانه داشته باشد؛ برنامه ای که از برنامه موشکی اسرائیل هم بزرگ تر است.

گزارش تحقیقاتی پنتاگون از بزرگترین زرادخانه موشکی خاورمیانه در ایران | DW | 20.11.2019نتایج یک تحقیق پنتاگون می‌گوید ایران در سال ۲۰۱۷ نزدیک به ۲۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برای برنامه نظامی‌اش هزینه کرده است. بر اساس این تحقیق، تحریم‌های چند ده ساله تاثیری بر توسعه برنامه موشکی ایران نداشته است.

گزارش آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا: ایران دارای بزرگترین نیروی موشکی در خاورمیانه و تهدید عمده‌ای برای امنیت آمریکا استآژانس اطلاعات دفاعی آمریکا در جدیدترین گزارش خود با اعلام این مطلب که ایران دارای بزرگ‌ترین نیروی موشکی در خاورمیانه است،‌ بر اهمیت درک تهدیدی که از سوی ایران متوجه امنیت ایالات متحده و همپیمانانش است

آیا اعتراض‌های این روزهای ایران رهبر دارد؟آیا اعتراض‌های این روزهای ایران رهبر دارد؟ در گفتگو با سینا عضدی و امیرحسین اعتمادی