پرستوها اخبار

پرستوها

شهردار تهران استفاده از «پرستوها» برای به دام انداختن سیاستمداران را تایید کرد

برگ زرینی دیگر در تاریخ جمهوری اسلامی...
واقعاً چه گند خانه ایست این ایران عسلامیتون 🤮

19/02/1400 04:03:00 ب.ظ

ادامه مطلب...

میعادگاه روشنفکران، پاتوق پنهان مدیران، تله پرستوها؛ نگاهی به کافه‌های تهران

05/12/1399 12:19:00 ب.ظ

ادامه مطلب...

مرگ صدها هزار پرنده در پی آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های آمریکا

مرگ صدها هزار پرنده در پی آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های آمریکا جزئیات بیشتر🔽

28/06/1399 03:28:00 ب.ظ

ادامه مطلب...

پرستوها و صاحبان قدرت؛ از خشایارشا تا امروز

پرستوها و صاحبان قدرت فؤاد صادقی، کارشناس رسانه درباره پروژه استفاده از زنان برای کسب اطلاعات: همواره یکی از راه‌های کسب اطلاع، نفوذ به خانه و ارتباط‌گیری با اعضای خانواده بوده است که حتی در صدر اسلام هم از سوی بدخواهان پیامبر مورد استفاده قرار گرفته است.

29/03/1398 12:38:00 ب.ظ

ادامه مطلب...