روزشمار چهره‌های تاریخی

روزشمار چهره‌های تاریخی

پدر شيلات ايران | DW | 06.03.2021

۱۶ اسفند ۱۳۰۷؛ ۹۲ سال پيش در چنين روزی امين كيوان در آستارا زاده شد.

06/03/2021 11:34:00 ق.ظ

۱۶ اسفند ۱۳۰۷؛ ۹۲ سال پيش در چنين روزی امين كيوان در آستارا زاده شد.

۱۶ اسفند ۱۳۰۷؛ ۹۲ سال پيش در چنين روزی امين كيوان در آستارا زاده شد.

پدر امين كيوان از مهاجران لنكران آذربايجان و در كار شيلات بود. او دبستان و بخشی از دبيرستان را در انزلی گذراند.۱۵ ساله بود كه به مدرسه نظام رفت و پس از سه سال به دانشكده افسری راه يافت اما هميشه می‌خواست كار پدر را دنبال كند.۱۹ ساله بود كه سرانجام به دانشكده دامپزشكی دانشگاه تهران رفت و پس از هفت سال پايان‌نامه دكتری‌اش را درباره"طبقه‌بندی زيست‌شناختی ماهيان مولد خاويار دريای مازندران" نوشت.

المپیک توکیو؛ دونده ایتالیایی، 'سریع‌ترین انسان جهان' شد - BBC News فارسی ورزشکار کره‌ای از اینکه فروغی را «تروریست» نامید عذرخواهی کرد نامه وزیر بهداشت به خامنه‌ای: نظام سلامت در حال فروپاشی است | DW | 01.08.2021

۲۸ ساله بود كه سرپرستی آزمايشگاه و بازرسی بهداشتی مواد غذايی نيروی دريايی شمال را در بندر انزلی پذيرفت اما ديری نپاييد كه به پاريس رفت و در ۳۵ سالگی با دو مدرك دكتری در شاخه ماهی‌شناسی به تهران بازگشت كه يكی از آنها با گرايش ايمونولوژی و خون‌شناسی از دانشگاه بنام سوربن بود.

دویچه وله را در اینستاگرام دنبال کنیداو نخست سرپرستی كنترل مواد خوراكی ارتش را پذيرفت و پس از هفت سال يك آزمايشگاه مركزی برای تشخيص ويژگی‌های بهداشتی در شمال و جنوب كشور پديد آورد.او در اين سِمَت پژوهش‌های گسترده‌ای در زمينه"برنج‌شناسی و روش‌های كنترل بهداشتی برنج" انجام داد و به دليل جلوگيری از آسيب‌های اقتصادی كه هر سال در اين خصوص به ارتش كشور وارد می‌شد،"نشان افتخار ابن سينا" را دريافت كرد. headtopics.com

افزون بر اين با شناسايی و ترويج روش‌های ميكروب‌شناسی در كارخانه‌های كنسروسازی و برپا كردن"كارخانه كنسرو پايلوت" ويژه مواقع جنگی كه بعدها در زمان جنگ عراق و ايران كارايی خود را نشان داد، نشان زكريای رازی را از ارتش شاهنشاهی گرفت.او پس از انقلاب ۵۷ هم به كار ادامه داد و با اوجگيری جنگ عراق و ايران

سرپرستی بهداری نيروی دريايی را بر عهده گرفت و در سال ۱۳۶۲ در ۵۵ سالگی خود را بازنشسته كرد.پس از بازنشستگی، شاخه ماهی‌شناسی را در چند دانشگاه كشور برپا كرد و شيلات جنوب را كه در دهه ۱۳۴۰ بنياد نهاده بود با تنظيم نخستين آيين‌نامه صيد ماهی، ايجاد ناوگان صيد ميگو و گشايش پژوهشكده علمی و فنی ماهيگيری شيلات جنوب، گسترش داد.

او همچنين به عنوان نماينده ايران در سازمان جهانی خوار و بار كشاورزی"فائو" در يك پژوهش درازمدت ماندگار، گروه خونی برخی ماهيان و تيره‌های آبزيان در خليج فارس را تعيین كرد.امين كيوان در ۷۹ سالگی در بندر انزلی درگذشت. ادامه مطلب: DW فارسی »

شرایط وخیم جسمانی منیره عرب‌شاهی به روایت همسرش