پاییز «صحرا»

25/08/1399 11:29:00 ق.ظ

سینما_صحرا یا همان سینما_ریوُلیِ سابق به ثبت ملّی رسید. اما قصّه این سینمای ۵۴ساله چیست؟ | امشب، چند دقیقه در هزارتوی خاطراتِ آن و معماری بی‌نظیرش، با هم بگردیم

سینما صحرا یا همان سینما ریوُلیِ سابق به ثبت ملّی رسید.

ادامه مطلب:
خبرگزاری ایرنا »
Loading news...
Failed to load news.