پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

07/04/1400 07:21:00 ب.ظ

🎥افتتاح طرح توسعه قوای محرکه الکتریکی اتوبوس برقی شهری در تهران با فرمان رئیس‌جمهوری

ادامه مطلب:
پاد »
Loading news...
Failed to load news.

ویدیوها : مسابقه زنان برای بزرگ‌ترین شکم باردار؛ عجیب و جالب یا احمقانه و بی‌مورد؟

ویدیوها : زنان باردار در نیکاراگوئه برای بزرگ‌ترین سایز شکم باهم به رقابت پرداختند. ادامه مطلب >>

رفع_فیلتر_توئیتر رفع_فیلتر_توییتر رفع_فیلتر_تلگرام

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاددستشون درد نکنه، من خیلی دنبال نمی کنم و تحلیل گر هم نیستم ولی امارات یک کشوی هستش که تا جایی که می دونم تولید کننده نیست ولی جزو کشورهای پیشرو هستش در واکسن احمق بیشرف بی وجدان کشوری موفق خواهدبود که مرگ ومیرش کم بشود و کروما را ریشه کن کند وبه۱۰۰ درصد مردمش واکسن بزنددرمدت کم وگرنه واکسن ساختن به تنهایی فایده ای نداره ازقدیپ گفتم افتابه لگن ۷ دست ولس شاپ وناهار هیچی حکایت دولت بی وجدان حسن روحانیه بلک ضعف در پاسخگویی فوق_العاده_خاص_کادر_بهداشت_و_درمان اجرایی شود خسته از تبعیض و بی عدالتی خسته از نامهربانی ها

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پادمردم ایران در میان جنگ قدرت و ثروت در وزارت_بهداشت اسیر شده اند . برای تامین دارو داروخانه گردی میکنندشماره 190 را میگیرم یک پفیوز جواب سربالا میدهد . میگوید از رییس پفیوز_غذا_و_دارو سوال کن کدام پفیوز جواب بدهد ؟ آیا مافیای_دارو دارو_نیست دارو نمکی جهانپور_پفیوز رفع_فیلتر_توئیتر رفع_فیلتر_توییتر رفع_فیلتر_تلگرام رصد خانه ای که هنوز تکمیل نیست!!!

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پادکی از دست این افتتاحات اینترنتی راحت میشویم مردم ایران در میان جنگ قدرت و ثروت در وزارت_بهداشت اسیر شده اند . برای تامین دارو داروخانه گردی میکنندشماره 190 را میگیرم یک پفیوز جواب سربالا میدهد . میگوید از رییس پفیوز_غذا_و_دارو سوال کن کدام پفیوز جواب بدهد ؟ آیا مافیای_دارو دارو_نیست دارو نمکی جهانپور_پفیوز رفع_فیلتر_توئیتر رفع_فیلتر_توییتر رفع_فیلتر_تلگرام

‌پایگاه خبری در پاکستان از اخراج دستکم ۶۲۵ پاکستانی از ایران طی کمتر از دو هفته خبر دادصدای آمریکا یک سازمان بین المللی خبری و رسانه ای است که از خاورمیانه تا شرق آسیا و اروپا را تحت پوشش قرار داده است.

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاددستشون درد نکنه، من خیلی دنبال نمی کنم و تحلیل گر هم نیستم ولی امارات یک کشوی هستش که تا جایی که می دونم تولید کننده نیست ولی جزو کشورهای پیشرو هستش در واکسن احمق بیشرف بی وجدان کشوری موفق خواهدبود که مرگ ومیرش کم بشود و کروما را ریشه کن کند وبه۱۰۰ درصد مردمش واکسن بزنددرمدت کم وگرنه واکسن ساختن به تنهایی فایده ای نداره ازقدیپ گفتم افتابه لگن ۷ دست ولس شاپ وناهار هیچی حکایت دولت بی وجدان حسن روحانیه بلک ضعف در پاسخگویی فوق_العاده_خاص_کادر_بهداشت_و_درمان اجرایی شود خسته از تبعیض و بی عدالتی خسته از نامهربانی ها

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پادمردم ایران در میان جنگ قدرت و ثروت در وزارت_بهداشت اسیر شده اند . برای تامین دارو داروخانه گردی میکنندشماره 190 را میگیرم یک پفیوز جواب سربالا میدهد . میگوید از رییس پفیوز_غذا_و_دارو سوال کن کدام پفیوز جواب بدهد ؟ آیا مافیای_دارو دارو_نیست دارو نمکی جهانپور_پفیوز رفع_فیلتر_توئیتر رفع_فیلتر_توییتر رفع_فیلتر_تلگرام رصد خانه ای که هنوز تکمیل نیست!!!