پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

19/11/1399 11:31:00 ب.ظ

🎥ظریف وزیر امور خارجه: ما راجع به چیزی نمی‌خواهیم مذاکره کنیم که عربستان باشد در بحث منطقه کشورهای منطقه باید صحبت کنند سعودی‌ها همیشه امید داشتند جنگ‌های خود را از طریق دیگران انجام دهند

ادامه مطلب:
پاد »
Loading news...
Failed to load news.

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پادخواننده ی پیش رو ترجمه ی متن موجود نیست. اینکه از چیزی مانند انسان بهتر بودن کم شود و این کم کردن بهتر بودن به دلیل شناسایی آن به عنوان عامل بد رفتاری با افراد تبدیل شود رفتاری غیر قابل انتظار برای خدا در آن حالت عالی انسانی بوده است.کم کردن بهتر بودن به بهتر شدن شرایط تبدیل می شود و انسانها آن را درک نمی کنند. 😂 کاش این عزیز مردانه روی استعفایی که دادند میماندن و مردم رو از شر خودشون خلاص میکردن

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاداینکه از چیزی مانند انسان بهتر بودن کم شود و این کم کردن بهتر بودن به دلیل شناسایی آن به عنوان عامل بد رفتاری با افراد تبدیل شود رفتاری غیر قابل انتظار برای خدا در آن حالت عالی انسانی بوده است.کم کردن بهتر بودن به بهتر شدن شرایط تبدیل می شود و انسانها آن را درک نمی کنند. آینده این ملت نابود شده.هیچ کسی آینده ای نداره.مرگ رژیم =زندگی مردم ایرانه جناب نمکی قبل از اینکه به مردم واکسن بزنید خودتون و خانوادتون اول بزنید منتظریم

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پادی مراسم هم در مورد توسعه خیار میزاشتین😂😂😂 روحانی خیار تو‌کونت کسکش تا دیروز ادرس کاخ سفید و میدادن از امروز ادرس کعبه رو میدن..... بیشرفهای زنا زاده 👇👇👇👇👇👇👇

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پادتا دیروز ادرس کاخ سفید و میدادن از امروز ادرس کعبه رو میدن..... بیشرفهای زنا زاده 👇👇👇👇👇👇👇

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پادلطفا این جواب عمام بدید به جناب رئیس جمهور اولاً بهتره آقاي شريعتمداري يه رژيم بگيره كه نفسش بياد بالا بتونه ٥دقيقه صحبت كنن! دوماً اين كلي گويي هاي مسئولين جديداً رواج پيدا كرده! چه طرح سرمايه گذاري عشايري و روستايي و پروژه ملي؟! در كجا؟! اهداف اين طرح؟! ثمرات اجراي آن؟! Bullshit