پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

22/10/1399 07:10:00 ب.ظ

ظریف: اقدام غیرقانونی بانک‌هاى كره‌جنوبی، جو عمومى و ديدگاه مردم ايران نسبت به كره‌جنوبی را به شدت منفى کرده و به وجهه اين كشور آسيب جدى وارد كرده است

ادامه مطلب:
پاد »

ویدئو / بازگشت روند عادی زندگی به شهرهای چین

مقامات چین با برداشته شدن بخشی از محدودیت‌های سختگیرانۀ کرونایی در این کشور موافقت کرده‌اند.این تصمیم، پس از اعتراضات گسترده شهروندان چین به بازگشت محدودیت‌های کرونایی گرفته شده است.پس از افزایش موارد جدید کرونا، مقامات چین تصمیم گرفته بودند، محدودیت‌هایی مانند قرنطینه شهرهای بزرگ را دوباره اجرایی کنند، اقدامی که نارضایتی شهروندان را به دنبال داشت. ادامه مطلب >>

هردو ساخت شرکت فایزر..... یکی ممنوع الورود دیگری مجاز الورود!!!! رهبر کونی کارشناس بفهم نفهم واكسن_کرونا خامنه_ای_گوه_خورد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پادشخصا گه میخوری

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پادنیمی از مردم اسرائیل واکسن دریافت کردند‌.خاک بر شما قاتلین مردم ایران خبر مرگ خودت و خانوادت با کرونا برسه.مطمئن ها را که خامنه وقتی خودش زد.برای ملت ممنوع کرد.شاش رائو کاسترو را میخواهی بیاری یا شی جی پین را میخواهی بخوری .آخرش

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاداین همه دود پس از کجاست؟

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پادبله بله. همه در جريان اين كارنامه هستيم. اون قسمتي هم كه نبوديم، عمويمان حسن نصراله هي داره شفاف ترش ميكنه تنها رشته ای که تشگیلات و حکومت شئونیزم فارسی شرکای اشرار فرقه فارسیسم اشغالگر ایران تخصص و شناخت و پیشرفت کامل دارد در عالم و جهان پیشتازست،شناختن و جمع کردن بیگانگان و تروریستها و اوباشان از سراسر ایران و جهان بدور خود و تحریف و دزدی و غارت و نابودکردن ایران ایرانیانست همه چیز را به بورس بسپارید

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پادچشم اصلاح ميكنيم