پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

24/11/2020 01:14:00 ب.ظ

🎥سخنگوی دولت در نشست خبری: 🔹 برای کاستن از فشار بر آسیب دیدگان معیشتی ناشی از کرونا حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان مساعدت در قالب پرداخت به گروه هدف صورت خواهد گرفت.

ادامه مطلب: پاد »

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

برای مقابله با کرونا هم میلیاردها از صندوق ذخیره ارزی برداشت کردید ولی پولشو دادید سبیه محترم رئیس‌الوزراء برای تجهیز ساختمون دانشگاهی که میخواست توش عرض‌اندام کنه