پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

04/08/1399 03:41:00 ب.ظ

🔻رئیس کل بانک مرکزی: 🔹امروز افزایش نرخ سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد و بر همین اساس بانک مرکزی به دنبال روش های دیگر برای کنترل تورم در بازارهاست.

ادامه مطلب:
پاد »
Loading news...
Failed to load news.

رئیسی: پیشرفت موشکی کشور با تهدید دشمن متوقف نخواهد شد

رئیس جمهوری گفت: صنایع دفاعی و موشکی در ایران بومی شده است و وارداتی نیست. ادامه مطلب >>

اقتصادبه هیچ حاکمی چشم نگفته تنهاراه فرونشاندن تورم،باز کردن گره کور تجارت بین الملل است؛آنهم بصورت واقعی!یعنی نفت وسایرمحصولات رابفروشیم ودلارآن به داخل بیایدیامعادل آن تمام نیازهای داخلی واردشود ولاغیر به صرف اینکه تجارت نداریم،نیازهامحو نمیشوندبلکه روی هم انباشت میشوند هیچ کاری برای مردم نکردید و نخواهید کرد

توسط وام گیرنده تنظیم شود.لذابایدبازشناسی شده تاموجب استمرارزیان به مردم وکشورنشود. پول مربوط به وام دادن نبایدوابسته به پول مردم باشدبلکه ان بایدازمالیات مردم تامین شودوان به هرمیزان امکان پذیراست. 4.وام موردنیازاحادمردم،شرکتها،کارخانه ها بایدبراساس جامع نیازمتقاضیان به زمان،پرداخت شودتاموجب توقف تولید،تجارت ومصرف نشودواقساط پرداختی براساس توان پرداخت توسط وام

که دولتی باشدتاموجب بی نظمی درجامعه نشود وازطرف دیگرهزینه ها وسرمایه های ان محصول مالیات مردم است ونمیتواندکسی انراخودگردان یاخصوصی کندکه غیرمستقیم مردم مالک انند وبایدبراساس فلسفه وجودی بانکداری صحیح که ان دولتی است برگردانده شود 2.بانکداری صحیح حق دریافت بیش ازکارمزدرانداردکه م 3.واما بانکها درکشور،نه بانک است که کاربانکداری کندونه بنگاه است که کاربنگاهداری کند،بلکه معجونی ازان است که خودنیزنمیداندچه میکندوخودمعلول جهل به بانکداری صحیح است که بعضی ازمواردبیان میشود 1.خودگردانی وخصوصی سازی بانکها ازموارداشتباه بود،چراکه فلسفه بانکداری علمی والهی ان است

2.تورم وگرانی درکشور،معلول عدم تولیدبراساس نیازمردم به زمان درهرموضوعی است وخودمعلول برنامه های غیرعلمی برنامه ریزان کشوراست،مثلا گرانی گوشت مرع وگوشت قرمز،معلول ان است که براساس نیازمردم تنظیم نشده است ودیگرانکه موادموردنیازدام وطیورکه پتانسیل تولیدان یعنی زمین واب درکشوروجوددار دانش اقتصادصحیح درکشوروجودنداردکه یکی ازمواردان بانکداری به روش فعلی است که بعضی ازموارد ان که حاصل پژوهش وسیع ومحصول 30سالپژوهش است بیان میشود 1.نقدینگی درهیچ شرایطی موجب تورم وگرانی نمیشود،بلکه درهمه حال موجب تعادل درتولید،تجارت ومصرف میشود. 2.تورم وگرانی درکشور،معلول عدم تولید

هر گهی میخوری بخور فقط دلار و بیار زیر ۲۵ همین وگرنه زبون درازی نکن کثافت

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پادبرای دیدن این قیافـه های اختلاص گر ودزد ودروغ گو وجنایت کار باید کفاره داد ،،،،زادروز بزرگ مرد شاهنشاه فقید را به تمامی ایرانیان وطن پرست تبریک عرض میکنم ونابودی وطن فروشان را از خداوند متعال خواهانم

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پادکوووو ابان اومد و باید برق ۳۰ میلیون ایران طبق گفته رئیس جمهور رایگان بشه منتظر گزارش واقعی و با سند رایگان شدن برق هستم گفته بود برق۳۰ میلیون ایرانی...... منتظرم

دبیرکل ناتو: پیمان آتلانتیک شمالی در پایگاه هوایی رامستاین در آلمان مرکز فضایی می سازد🔺دبیرکل ناتو: پیمان آتلانتیک شمالی در پایگاه هوایی رامستاین در آلمان مرکز فضایی می سازد ⚡️ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، می گوید این اتحاد نظامی یک مرکز فضایی در پایگاه فرماندهی هوایی ناتو در رامستاین در آلمان تاسیس می کند. ناتو از درون دچار مشکلات فراوان است مثلا احتمال خروج ترکیه از ناتو زیاد است، آمریکا بودجه پرداختی به ناتو را منصفانه نمی داند ‌و با ناتو مشکل دارد، بین اعضا تفاهم وجود ندارد و .... جای تعجب است در اوج مشکلات درونی ناتو چنین اهدافی را دنبال می کند.

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پادبرای دیدن این قیافـه های اختلاص گر ودزد ودروغ گو وجنایت کار باید کفاره داد ،،،،زادروز بزرگ مرد شاهنشاه فقید را به تمامی ایرانیان وطن پرست تبریک عرض میکنم ونابودی وطن فروشان را از خداوند متعال خواهانم

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پادکوووو ابان اومد و باید برق ۳۰ میلیون ایران طبق گفته رئیس جمهور رایگان بشه منتظر گزارش واقعی و با سند رایگان شدن برق هستم گفته بود برق۳۰ میلیون ایرانی...... منتظرم

دبیرکل ناتو: پیمان آتلانتیک شمالی در پایگاه هوایی رامستاین در آلمان مرکز فضایی می سازد🔺دبیرکل ناتو: پیمان آتلانتیک شمالی در پایگاه هوایی رامستاین در آلمان مرکز فضایی می سازد ⚡️ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، می گوید این اتحاد نظامی یک مرکز فضایی در پایگاه فرماندهی هوایی ناتو در رامستاین در آلمان تاسیس می کند. ناتو از درون دچار مشکلات فراوان است مثلا احتمال خروج ترکیه از ناتو زیاد است، آمریکا بودجه پرداختی به ناتو را منصفانه نمی داند ‌و با ناتو مشکل دارد، بین اعضا تفاهم وجود ندارد و .... جای تعجب است در اوج مشکلات درونی ناتو چنین اهدافی را دنبال می کند.