پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

09/09/2020 03:48:00 ب.ظ

🎥رییی دفتر رییس جمهوری در حاشیه جلسه هیات دولت: دولت در بازار بورس دخالت مستقیم ندارد/ شورای عالی بورس که از همه حوزه های مختلف و بخش خصوصی در آن حضور دارند، در این زمینه تصمیم گیری می کند

ادامه مطلب: پاد »

شرایط وخیم جسمانی منیره عرب‌شاهی به روایت همسرش

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد