پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

06/08/2020 10:34:00 ب.ظ

🎥مراسم افتتاح پتروشیمی متانول کاوه در استان بوشهر با ظرفیت دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن در سال (نسخه کامل: )

ادامه مطلب: پاد »

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد