پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

06/08/2020 10:34:00 ب.ظ

🎥مراسم افتتاح پتروشیمی متانول کاوه در استان بوشهر با ظرفیت دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن در سال (نسخه کامل: )

ادامه مطلب: پاد »

دو افغانستان رو در روی هم، پرگار

در هفته‌های اخیر دو افغانستان متفاوت به هم خیره شدند‌. افغانستان تظاهرکنندگان برابری خواه با افغانستان طالبان صاحب قدرت. مواجهه طالب مصمم به حفظ قدرت و فعال ...

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد