پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

13/05/1399 10:19 ق.ظ

🎥آئین بهره برداری از ۱۵ طرح توزیع برق منطقه ای تهران؛ 🔹 وزیر نیرو: تا پایان سال ۲۵۰ طرح بزرگ آب و برق در سطح کشور اجرا می شود.

ادامه مطلب:
PadDolat »

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پادbiataberavim ای مرده شورتون را ببرن با اون معاهده پاریستون.من که هر روز صبح که از خواب بلند میشم قبل راه افتادن به جمیع این هیات دولت با سلف و خلفشون هزاران بار لعنت میفرستم. biataberavim لطفاً بگویید مال چه زمانی است هنگام ریتوییت

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد