پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

29/04/1399 12:28 ب.ظ

🎥اظهارات وزیر امور خارجه کشورمان در کنفرانس خبری مشترک با همتای عراقی

ادامه مطلب:
PadDolat »

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد