پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

02/05/2020 05:01:00 ب.ظ

🎥ربیعی سخنگوی دولت: عرضه سهام و واگذاری شرکت‌های دولتی، گام دیگری برای کوچک‌سازی دولت و بزرگ کردن حوزه عمومی و بخش‌های صنعتی خصوصی در کشور به عنوان یک استراتژی از سوی دولت دنبال می‌شود (نسخه کامل: )

ادامه مطلب: پاد »

شرایط وخیم جسمانی منیره عرب‌شاهی به روایت همسرش

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ پاد