پادکست

16/07/1398 10:00:00 ب.ظ

🎙 ماهاتیر محمد، طی بیست و دو سال نخست‌وزیری، به توسعه صنعتی مالزی و تبدیل آن به کشوری مدرن پرداخت. اما این همه داستان ماهاتیر و مالزی نیست، پادکست «سیاه و سفیدهای یک نخست‌وزیر» داستانی متفاوت از مالزی و نخست وزیر مشهورش روایت می‌کند. 🔗:

سیاه و سفید های یک نخست وزیر-۲ ماهاتیر محمد، طی بیست و دو سال نخست‌وزیری، به توسعه صنعتی مالزی و...

سیاه و سفید های یک نخست وزیر-۲ ماهاتیر محمد، طی بیست و دو سال نخست‌وزیری، به توسعه صنعتی مالزی و تبدیل آن به کشوری مدرن پرداخت. او نرخ رشد صادرات را از سی درصد به بیش از هفتاد درصد رساند و به توسعه زیرساخت‌هایی مانند بزرگراه‌ها، فرودگاه‌ها، آسمان‌خراش‌ها و بنادر پرداخت. ماهاتیر توانست مالزی را در میان کشورهای صادرکننده در رتبه بیستم قرار دهد. اما این همه داستان ماهاتیر و مالزی نیست، «سیاه و سفیدهای یک نخست‌وزیر» در دو قسمت داستانی متفاوت از مالزی و نخست وزیر مشهورش روایت می‌کند.

سیاه و سفیدهای یک نخست وزیر-۱ ماهاتیر محمد، طی بیست و دو سال نخست‌وزیری، به توسعه صنعتی مالزی و تبدیل آن به کشوری مدرن پرداخت. او نرخ رشد صادرات را از سی درصد به بیش از هفتاد درصد رساند و به توسعه زیرساخت‌هایی مانند بزرگراه‌ها، فرودگاه‌ها، آسمان‌خراش‌ها و بنادر پرداخت. ماهاتیر توانست مالزی را در میان کشورهای صادرکننده در رتبه بیستم قرار دهد. اما این همه داستان ماهاتیر و مالزی نیست، «سیاه و سفیدهای یک نخست‌وزیر» در دو قسمت داستانی متفاوت از مالزی و نخست وزیر مشهورش روایت می‌کند.

ادامه مطلب:
خبرگزاری ایرنا »

شهودها بدون مفاهیم کور هستند| محمدرضا تاجیک

یک به اقتضای شرایط، و در هنگامۀ رخداد 1401، تکاپو و فعالیت مفهومی، یا رخدادآگاهی از رهگذر تأمل در مفاهیم بنیادین و سویۀ دلالتی و کنشی آنان، برایم موضوعیتی دوباره (و البته متفاوت) یافت. سخت دل‌مشغول یافتن «مفاهیم بنیادینی» (کوزلک، مفاهیم بنیادین را بخش‌های گریزناپذیر و غیرقابل جایگزین از واژگان سیاسی و اجتماعی تعریف می‌کند که تعیین‌کننده هستند و باید از منظر تاریخی مورد مطالعه قرار گیرند) شدم که در فهم شرایط این رخداد نقشی اساسی داشتند. ادامه مطلب >>

Loading news...
Failed to load news.