نبیه بری: دولت لبنان احتمالا ظرف ۴ یا ۵ روز معرفی شود

Redirecting to full article in 5 second(s)...

نبیه بری امروز، چهارشنبه اظهار کرد، اگر فضای تشکیل دولت همانند شرایط کنونی مثبت باقی بماند دولتِ آماده ظرف چهار یا پنج روز معرفی می‌شود.