اینفانتینو به کرونا مبتلا شد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

فیفا اعلام کرد تست کرونای جیانی اینفانتینو مثبت اعلام شده است.