ایمی کنی برت به عنوان قاضی دیوان عالی آمریکا سوگند یاد کرد

Redirecting to full article in 0 second(s)...

سنای آمریکا با ۵۲ رای موافق و ۴۸ رای مخالف، ایمی کنی برت را برای تصدی پست قاضی دیوان عالی آمریکا تایید کرد و مراسم تحلیف قاضی برت در حیاط کاخ سفید ساع