الکاس: شجاع خلیل زاده به الریان پیوست

Redirecting to full article in 0 second(s)...

سایت الکاس اعلام کرد الریان قطر برای تقویت خط دفاعی خود با شجاع خلیل زاده قرارداد امضا کرد.