ارتش آذربایجان 8 روستا را از اشغال ارمنستان آزاد کرد

Redirecting to full article in 0 second(s)...

- خبرگزاری آناتولی