احتمالا اطلاعات مدارک تحصیلی شهروندان ایرانی بصورت عمومی منتشر شود

Redirecting to full article in 0 second(s)...

وزیر ارتباطات گفت به دستور رئیس جمهوری با معاونت حقوقیدرخاب بررسی هستیم تا احتمالا اطلاعات مدارک تحصیلی شهروندان ایرانی با حذف بخش‌هایی از حریم خصوصی، بصورت عمومی در اختیار همه قرار دهیم.