ویدئو؛ اجرای موسیقی زنده برای بیماران کرونایی در تونس

04/12/1399 08:30 ب.ظ

ویدئو؛ اجرای موسیقی زنده برای بیماران کرونایی در تونس ویدئوی بدون شرح را ببینید🔽

\u0647\u0645\u0647 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u0648\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0647 \u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u0647 \u06a9\u0633\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0686\u0627\u06a9\u0631 \u0634\u0647\u0631 \u0635\u0641\u0627\u0642\u0633 \u062a\u0648\u0646\u0633 \u0628\u0633\u062a\u0631\u06cc \u0634\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f \u062e\u0648\u0634\u200c\u0634\u0627\u0646\u0633 \u0646\u06cc\u0633\u062a\u0646\u062f. \u0622\u0646\u0647\u0627 \u062f\u0633\u062a\u200c\u06a9\u0645 \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u0646\u062f \u062f\u0631 \u0647\u0646\u06af\u0627\u0645 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0630\u062a \u0634\u0646\u06cc\u062f\u0646 \u0645\u0648\u0633\u06cc\u0642\u06cc \u0632\u0646\u062f\u0647 \u0631\u0627 \u062a\u062c\u0631\u0628\u0647 \u06a9\u0646\u0646\u062f. \n دکتر محمد صلاح سیالا تونسی از ماه ژانویه تصمیم گرفته با نواختن ویولن برای بیماران بخش کووید-۱۹ روحیه آنها را در مبارزه با ویروس کرونا تقویت کند.

دکتر محمد صلاح سیالا تونسی از ماه ژانویه تصمیم گرفته با نواختن ویولن برای بیماران بخش کووید-۱۹ روحیه آنها را در مبارزه با ویروس کرونا تقویت کند.

ادامه مطلب:
euronews_pe »

سراوان_را_تنها_نگذاريد

آوای معنوی قوم اسلاو؛ سونیا یونچوا در اجرای زنده با ستارگان متروپولیتن«اجرا زنده است و خواننده هیجان دارد چون می‌داند هزاران نفر دارند تماشا می‌کنند، گرچه در سالن نیستند.» Musica

ویدئو؛ عاشقان هلندی موسیقی به عنوان نمونه‌های آزمایشگاهی رقصیدندعاشقان موسیقی و رقص در آمستردام هلند شنبه شب فرصت یافتند تا به عنوان نمونه‌های آزمایشگاهی یک بررسی علمی در مورد نحوه سرایت و گردش ویروس کرونا در اجتماعات، برای نخستین شب در یکسال گذشته، فارغ از محدودیت‌های قرنطینه شاهد اولین اجرای زنده موسیقی و رقص باشند.

ویدئو؛ اجرای ارکستر پاریس برای مجسمه‌های موزه اورسیارکستر پاریس در موزه اورسای که درهای آن این روزها به دلیل محدودیت‌های کرونایی به روی بازدیدکنندگان بسته است، کنسرتی را اجرا و ضبط کرده که روز نخست ماه مه پخش خواهد شد.

اجرای برنامه حمایتی از دامداران در سال ۱۴۰۰/ احتمال آغاز صادرات بعد از ماه رمضان/ مشتریان خارجی فقط دام زنده می‌خواهنددر گفت‌وگو با ایلنا عنوان شد: اجرای برنامه حمایتی از دامداران در سال ۱۴۰۰/ احتمال آغاز صادرات بعد از ماه رمضان/ مشتریان خارجی فقط دام زنده می‌خواهند

ویدئو؛ فروشگاه‌های فرانسوی اوشان در سنگال غارت شدند\u06f1\u06f4 \u0633\u0648\u067e\u0631\u0645\u0627\u0631\u06a9\u062a \u0627\u0648\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631 \u062f\u0627\u06a9\u0627\u0631 \u067e\u0627\u06cc\u062a\u062e\u062a \u0633\u0646\u06af\u0627\u0644 \u0645\u0648\u0631\u062f \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u0639\u062f\u0627\u062f \u06f1\u06f0 \u0641\u0631\u0648\u0634\u06af\u0627\u0647 \u063a\u0627\u0631\u062a \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\n\n گوریل ها

بیماران کرونایی بستری شده در بیمارستانی در تونس می‌توانند به موسیقی زنده‌ای که توسط پزشک جوان این بیمارستان نواخته می‌شود، گوش کنند.

دکتر محمد صلاح سیالا تونسی از ماه ژانویه تصمیم گرفته با نواختن ویولن برای بیماران بخش کووید-۱۹ روحیه آنها را در مبارزه با ویروس کرونا تقویت کند.

ویولن نوازی این جوان ۲۵ ساله با استقبال بیماران بیمارستان چاکر شهر صفاقس در تونس مواجه شده و آنها گاهی با لبخند و گاهی هم با تکان دادن دست رضایت خود را از تلاش‌های محمد صلاح سیالا نشان می‌دهند.