واکسیناسیون کرونا در اتحادیه اروپا از ۲۷ دسامبر آغاز می‌شود

28/09/1399 11:56 ق.ظ

اتحادیه اروپا واکسیناسیون کرونا را از ۷ دی ماه آغاز می‌کند

به گزارش ایسنا، اداره دارویی اروپا قرار است روز ۲۱ دسامبر در مورد استفاده از واکسن شرکت های داروسازی فایزر و بیو ان تک تصمیم گیری کند.

این نهاد پیش از این قرار بود روز ۲۸ دسامبر نظر خود درباره صدور مجوز برای استفاده از واکسن فایزر و بیو ان تک را اعلام کند اما فشار مقام های برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله آلمان باعث شد تا تصمیم گیری اداره دارویی اروپا یک هفته زودتر انجام شود.

کمیسون اتحادیه اروپا قرار است دو روز بعد از موافقت احتمالی اداره دارویی اروپا با استفاده از واکسن فایزر و بیو ان تک، مجوز استفاده از این واکسن را صادر کند.

ادامه مطلب:
isna_farsi »

تاریخم به شمسی اعلام کردن که ایرانیای مقیم اروپا متوجه شن دقیقا کی

به گزارش ایسنا، اداره دارویی اروپا قرار است روز ۲۱ دسامبر در مورد استفاده از واکسن شرکت های داروسازی فایزر و بیو ان تک تصمیم گیری کند.

این نهاد پیش از این قرار بود روز ۲۸ دسامبر نظر خود درباره صدور مجوز برای استفاده از واکسن فایزر و بیو ان تک را اعلام کند اما فشار مقام های برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله آلمان باعث شد تا تصمیم گیری اداره دارویی اروپا یک هفته زودتر انجام شود.

کمیسون اتحادیه اروپا قرار است دو روز بعد از موافقت احتمالی اداره دارویی اروپا با استفاده از واکسن فایزر و بیو ان تک، مجوز استفاده از این واکسن را صادر کند.

به گزارش یورونیوز، کمیسیون اروپا تاکنون شش قرارداد با شرکت های داروسازی برای خرید واکسن کرونا امضاء کرده است که به این ترتیب حدود یک میلیارد نمونه از واکسن های کرونا در میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا تقسیم خواهد شد.