واژه‌پرداز موشكاف | DW | 06.02.2021

06/02/2021 12:04:00 ب.ظ

۱۸ بهمن ۱۲۸۲؛ ۱۱۷ سال پيش در چنين روزی محمد پروين گنابادی در گناباد در جنوب خراسان زاده شد: 'آرزو دارم ای نواده من / كه كنی حفظ كيش و آيينم / دانش و مردمی بياموزی / تا كه ياران كنند تحسينم'.

روزشمار چهره‌های تاریخی

۱۸ بهمن ۱۲۸۲؛ ۱۱۷ سال پيش در چنين روزی محمد پروين گنابادی در گناباد در جنوب خراسان زاده شد: 'آرزو دارم ای نواده من / كه كنی حفظ كيش و آيينم / دانش و مردمی بياموزی / تا كه ياران كنند تحسينم'.

۱۸ بهمن ۱۲۸۲؛ ۱۱۷ سال پيش در چنين روزی محمد پروين گنابادی در گناباد در جنوب خراسان زاده شد: 'آرزو دارم ای نواده من / كه كنی حفظ كيش و آيينم / دانش و مردمی بياموزی / تا كه ياران كنند تحسينم'.

واژه‌پرداز موشكاف۱۸ بهمن ۱۲۸۲؛ ۱۱۷ سال پيش در چنين روزی محمد پروين گنابادی در گناباد در جنوب خراسان زاده شد:"آرزو دارم ای نواده من / كه كنی حفظ كيش و آيينم / دانش و مردمی بياموزی / تا كه ياران كنند تحسينم".پدر او روحانی بود:"من مقدمات را تا شش هفت سالگی پيش پدر خواندم. در كاخك يك مدرسه قديمی بود كه گاهی به آنجا می‌رفتم. قريب به يك سال هم در مدرسه حبيبيه در فردوس تحصيل كردم و پس از آن در شهر قائن يك سالی بودم و در چهارده سالگی به مشهد آمدم. شش، هفت سالی محصل مدرسه فاضل خان بودم، و بعد هم رفتم به حوزه مرحوم اديب نيشابوری".

ادامه مطلب:
DW فارسی »

euronews - اخبار بین المللی در مورد ایران

ایران | فهرست کلیه مقاله‌های منتشر شده نوسط یورونیوز در زمینه‌های بین‌االمللی، اقتصاد، سیاست، علم و شیوه زندگی ادامه مطلب >>

یادشان گرامی، خوشا آنان که بخت دیدار و آموختن ازین بزرگمردان داشتند یادش گرامی باد، اگر آنقدر مردم را گرفتار کرده اند که مجال برای مطالعه تاریخ کهن ندارند