قالیباف: جلوی تضعیف حقوق کادر درمان را می‌گیریم

Redirecting to full article in 5 second(s)...

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازدید خود از بیمارستان امام خمینی گفت که برای ممانعت از تضعیف حقوق کادر درمان تلاش خواهد کرد.