هوای تهران ناسالم برای گروه‌های حساس

21/09/1399 12:13 ب.ظ

هوای تهران برای گروه‌های حساس آلوده است

براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هم‌اکنون (۲۱ آذر ماه) کیفیت هوای پایتخت در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. همچنین در اواخر وقت جمعه، حاکیمت جو آرام و نسبتاً پایدار و افزایش ترافیک شامگاهی سبب افزایش غلظت ذرات معلق شده و برقراری وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس در بیشتر نواحی پایتخت دور از انتظار نخواهد بود.

استمرار پایداری جو تا صبح روز شنبه (۲۲ آذر ۹۹) همراه با آغاز تردد خودروها سبب افزایش غلظت آلاینده‌ها خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود کیفیت هوا در بیشتر مناطق در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گیرد. با تداوم این شرایط جوی در طی روز کیفیت هوا در مناطق پرتردد در وضعیت نامطلوب باقی خواهد ماند و احتمال می‌رود با افزایش تردد خودروها در ساعات پایانی شنبه بر غلظت آلاینده‌ها به‌ویژه ذرات معلق افزوده شده و در بیشتر مناطق برقراری وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را به‌دنبال خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» با میانگین ۱۲۷ بود و هوای پایتخت در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت. آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» با میانگین ۱۲۱ است‌ و کیفیت هوا در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس است.

ادامه مطلب:
isna_farsi »

به گزارش ایسنا، پیش‌بینی‌های انجام‌شده در شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نشان می‌دهد که در صبحگاه روز جمعه (۲۱ آذر ۹۹) با حاکمیت جو پایدار و آرام طی ساعات گذشته همراه با انباشت آلاینده‌ها از شب گذشته، کیفیت هوای بیشتر مناطق در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گیرد. در طی روز با عدم وزش باد مؤثر شرایط برای پراکندگی آلاینده‌ها فراهم نخواهد شد.

همچنین در اواخر وقت جمعه، حاکیمت جو آرام و نسبتاً پایدار و افزایش ترافیک شامگاهی سبب افزایش غلظت ذرات معلق شده و برقراری وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس در بیشتر نواحی پایتخت دور از انتظار نخواهد بود.

استمرار پایداری جو تا صبح روز شنبه (۲۲ آذر ۹۹) همراه با آغاز تردد خودروها سبب افزایش غلظت آلاینده‌ها خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود کیفیت هوا در بیشتر مناطق در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گیرد. با تداوم این شرایط جوی در طی روز کیفیت هوا در مناطق پرتردد در وضعیت نامطلوب باقی خواهد ماند و احتمال می‌رود با افزایش تردد خودروها در ساعات پایانی شنبه بر غلظت آلاینده‌ها به‌ویژه ذرات معلق افزوده شده و در بیشتر مناطق برقراری وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را به‌دنبال خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» با میانگین ۱۲۷ بود و هوای پایتخت در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت. آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» با میانگین ۱۲۱ است‌ و کیفیت هوا در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس است.

انتهای پیام