هنرمند خودآموخته ماندگار | DW | 12.12.2020

22/09/1399 10:42 ق.ظ

۲۲ آذر ۱۳۱۸- ۸۱ سال پيش در چنين روزی ناصر رستگارنژاد در رشت زاده شد. می‌گفت: «فريب صحبت زاهد مخور كه تسبيحش، به دست و پای تو زنجير می‌شود گاهی.» روزشمار چهره‌های تاریخی

۲۲ آذر ۱۳۱۸- ۸۱ سال پيش در چنين روزی ناصر رستگارنژاد در رشت زاده شد. می‌گفت: «فريب صحبت زاهد مخور كه تسبيحش، به دست و پای تو زنجير می‌شود گاهی.» ۱۳ ساله بود كه با پول توجيبی‌اش يك گرامافون خريد و هميشه پنهانی در زيرزمين خانه موسيقی می‌شنيد: «باوركردنی نيست كه من دستگاه‌های موسيقی را از راديوهای قهوه‌خانه ها ياد گرفتم، سنتور را پيش از آن كه پيش برادران سرخوش تكميل كنم، نخست با...

۱۳ ساله بود كه با پول توجيبی‌اش يك گرامافون خريد و هميشه پنهانی در زيرزمين خانه موسيقی می‌شنيد: «باوركردنی نيست كه من دستگاه‌های موسيقی را از راديوهای قهوه‌خانه ها ياد گرفتم، سنتور را پيش از آن كه پيش برادران سرخوش تكميل كنم، نخست با پرس‌و‌جوهای پنهانی از اين آن آموختم و نخستين برنامه‌هايم را دور از چشم پدر و مادر اجرا كردم.»

۱۷ ساله بود كه نخستين ترانه‌اش را برای احمد ابراهيمی خواننده آن زمان راديو ساخت كه شعری"كوچه بازاری" بود. پس از آن"شب‌های ميگون" را برای غزال ساخت: "شب‌های ميگون، خوش منظره دارد عشقِ شيرين را، در خاطرم آرد

" با اين ترانه همكاری با راديو را آغاز كرد و تا وقوع انقلاب ۵۷ بيش از ۳۸۰ ترانه مانند"مهتاب""شانه" و"خزر" برای خوانندگان گوناگون مانند ويگن، دلكش، الهه و به ويژه پوران ساخت و درونمايه‌های تازه ای به ترانه های ايرانی افزود:"از تكرار مكررات تيرِ مژگان و سيلاب اشك خسته شدم. بايد حرف‌های تازه زد". headtopics.

ادامه مطلب:
dw_persian »