نخستین عکس کاوشگر امید از سیاره سرخ

26/11/1399 06:48 ب.ظ

نخستین عکس کاوشگر امید از سیاره سرخ العربية

تیم پروژه همچنین اجرای مرحله بعدی سفر کاوشگر را آغاز خواهد کرد که در حال حرکت به مدار محاسبه شده از طریق یک سلسله عملیات هدایت مسیر کاوشگر است تا آن را به سلامت با استفاده از سوخت بیشتری که کاوشگر حمل می‌کند، به این مدار منتقل کند. عملیات کنترل و نظارت دقیق بر موقعیت کاوشگر برای اطمینان از قرارگرفتن آن در مدار درست، دنبال خواهد شد و پس از آن کالیبراسیون جامعی از سیستم‌های کاوشگر (اصلی و فرعی)، مشابه آنچه تیم کنترل پس از پرتاب کاوشگر ا در بیستم ژوئیه گذشته انجام داد، صورت خواهد گرفت.

عملیات کالیبراسیون و تنظیم مجدد سیستم‌های کاوشگر ممکن است حدود 45 روز ادامه یابد که طی آن هر سیستم مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. گفتنی است که ارتباط با کاوشگر امید به‌دلیل فاصله میان دو سیاره زمین و مریخ در این مرحله بین 11 تا 22 دقیقه زمان می‌برد.

پس از اتمام تمامی این مراحل، آخرین فاز از سفر کاوشگر آغاز می‌شود که مرحله علمی است که قرار است در آوریل آینده آغاز گردد و طی آن کاوشگر امید، نخستین تصویر کامل از آب و هوای مریخ و شرایط اقلیمی سطح آن را در طول روز و ماه‌های سال ارائه می‌دهد که عملاً آن را به اولین رصدخانه هواشناسی سیاره سرخ، تبدیل می‌کند.

ادامه مطلب:
AlArabiya_Fa »

تیم پروژه همچنین اجرای مرحله بعدی سفر کاوشگر را آغاز خواهد کرد که در حال حرکت به مدار محاسبه شده از طریق یک سلسله عملیات هدایت مسیر کاوشگر است تا آن را به سلامت با استفاده از سوخت بیشتری که کاوشگر حمل می‌کند، به این مدار منتقل کند. عملیات کنترل و نظارت دقیق بر موقعیت کاوشگر برای اطمینان از قرارگرفتن آن در مدار درست، دنبال خواهد شد و پس از آن کالیبراسیون جامعی از سیستم‌های کاوشگر (اصلی و فرعی)، مشابه آنچه تیم کنترل پس از پرتاب کاوشگر ا در بیستم ژوئیه گذشته انجام داد، صورت خواهد گرفت.

عملیات کالیبراسیون و تنظیم مجدد سیستم‌های کاوشگر ممکن است حدود 45 روز ادامه یابد که طی آن هر سیستم مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. گفتنی است که ارتباط با کاوشگر امید به‌دلیل فاصله میان دو سیاره زمین و مریخ در این مرحله بین 11 تا 22 دقیقه زمان می‌برد.

پس از اتمام تمامی این مراحل، آخرین فاز از سفر کاوشگر آغاز می‌شود که مرحله علمی است که قرار است در آوریل آینده آغاز گردد و طی آن کاوشگر امید، نخستین تصویر کامل از آب و هوای مریخ و شرایط اقلیمی سطح آن را در طول روز و ماه‌های سال ارائه می‌دهد که عملاً آن را به اولین رصدخانه هواشناسی سیاره سرخ، تبدیل می‌کند.

نبارك لشعب الإمارات..نبارك لجميع الشعوب العربية والإسلامية..نبارك للبشرية وصول أولى بعثاتها في ٢٠٢١ لكوكب المريخ.. اليوم بدأت مرحلة جديدة من التاريخ العلمي العربي .. مرحلة عنوانها الثقة .. الثقة بأنفسنا وبشبابنا وبشعوبنا العربية .. الثقة بأننا نستطيع أن ننافس بقية الأمم والشعوب