میزان ازدواج در ایران کاهش پیدا نکرده است/کرونا تاثیری بر تعداد ازدواج‌ها نداشته

24/09/1399 12:39 ب.ظ

یک جمعیت شناس: *میزان ازدواج در ایران کاهش پیدا نکرده است *کرونا تاثیری بر تعداد ازدواج‌ها نداشته *سن ازدواج در ایران افزایش پیدا کرده است *در آقایان این میزان بیشتر نیز شده است

عضو هیات علمی دانشگاه تهران و جمعیت شناس با تاکید بر اینکه به نظر بنده میزان ازدواج در ایران کاهش پیدا نکرده است گفت: دلیل این موضوع نیز این است که جمعیت در معرض ازدواج و جمعیت زنان و مردان ما به دلیل کاهش باروری از دهه ۷۰ به بعد، رو به کاهش رفته و در نتیجه همین امر سبب شده که به نظر می رسد آمار ازدواج کاهش یافته در حالی که نسبت به کاهش جمعیت، کاهشی در میزان ازدواج نداشته ایم. وی با بیان اینکه آمار نشان می دهد که کرونا بر روی ازدواج ها تاثیری نداشته و نگرانی از این بابت وجود ندارد افزود: در مجموع تعداد ازدواج های بعد از سال ۹۰ که ۸۳۴ هزار مورد ازدواج در سطح کشور بوده، روند نزولی به خود گرفته که آخرین آمار براساس سرشماری...

وی با بیان اینکه آمار نشان می دهد که کرونا بر روی ازدواج ها تاثیری نداشته و نگرانی از این بابت وجود ندارد افزود: در مجموع تعداد ازدواج های بعد از سال ۹۰ که ۸۳۴ هزار مورد ازدواج در سطح کشور بوده، روند نزولی به خود گرفته که آخرین آمار براساس سرشماری سال ۹۵، ۶۶۶ هزار مورد ازدواج در کشور را داشته ایم.

این جمعیت شناس با تاکید بر اینکه براساس سازمان ثبت و احوال، آمار ازدواج در کشور رو به کاهش است اظهار کرد: اعتقاد ما این است که نباید روی ارقام خام کار کنیم. به دلیل آنکه از دهه ۷۰ به بعد کاهش ولادت و باروی را داشتیم به دنبال آن شاهد کاهش داوطلبان کنکور هستیم در نتیجه باید انتظار کاهش روند ازدواج در کشور را نیز داشته باشیم، پس صرفا مسائل و مشکلات اقتصادی و عدم تمایل به جوانان در بحث ازدواج مطرح نیست بلکه کاهش جمعیت در رده سنی ازدواج نیز باید در کنار سایر موضوعات دیگر دیده شود.

ادامه مطلب:
isna_farsi »

دکتر"شهلا کاظمی پور" در گفت و گو با ایسنا درباره روند ازدواج در کشور گفت: آمار ثبت ازدواج از سوی سازمان ثبت احوال اعلام می شود که طبق این آمار در بهار و تابستان امسال و با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح کشور ۲۸۸ هزار مورد ازدواج ثبت شده است که نسبت به سال های قبلی تغییر زیادی پیدا نکرده و روند همیشگی سال های اخیر خود را داشته است که به نظر می رسد تا پایان سال جاری به رقمی حدود ۵۸۰ هزار مورد ثبت نیز برسد.

وی با بیان اینکه آمار نشان می دهد که کرونا بر روی ازدواج ها تاثیری نداشته و نگرانی از این بابت وجود ندارد افزود: در مجموع تعداد ازدواج های بعد از سال ۹۰ که ۸۳۴ هزار مورد ازدواج در سطح کشور بوده، روند نزولی به خود گرفته که آخرین آمار براساس سرشماری سال ۹۵، ۶۶۶ هزار مورد ازدواج در کشور را داشته ایم.

این جمعیت شناس با تاکید بر اینکه براساس سازمان ثبت و احوال، آمار ازدواج در کشور رو به کاهش است اظهار کرد: اعتقاد ما این است که نباید روی ارقام خام کار کنیم. به دلیل آنکه از دهه ۷۰ به بعد کاهش ولادت و باروی را داشتیم به دنبال آن شاهد کاهش داوطلبان کنکور هستیم در نتیجه باید انتظار کاهش روند ازدواج در کشور را نیز داشته باشیم، پس صرفا مسائل و مشکلات اقتصادی و عدم تمایل به جوانان در بحث ازدواج مطرح نیست بلکه کاهش جمعیت در رده سنی ازدواج نیز باید در کنار سایر موضوعات دیگر دیده شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران به آمار مجردین کشور اشاره کرد و گفت: سراساس سرشماری های صورت گرفته در سال ۸۵، زنان مجرد ۱۵ سال به بالای کشور حدود ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بودند که در سال ۹۰ به شش میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و در سال ۹۵ به ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر رسیدند.

کاظمی پور با تاکید بر اینکه به نظر بنده میزان ازدواج در ایران کاهش پیدا نکرده است افزود: دلیل این موضوع نیز این است که جمعیت در معرض ازدواج و جمعیت زنان و مردان ما به دلیل کاهش باروری از دهه ۷۰ به بعد، رو به کاهش است.

این جمعیت شناس افزود: سن ازدواج در ایران افزایش پیدا کرده است و به عبارتی ازدواج در کشور به تاخیر افتاده است به طوری که اگر در گذشته خانمی نهایتا ۲۰ تا ۲۵ سال در خانه پدری خود زندگی می کردند این عدد امروز به حدود ۳۰ تا ۳۵ سال و بعضا نیز به ۴۰ سال رسیده است که در آقایان این میزان بیشتر نیز شده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه تعداد ازدواج ها در کشور کم نشده است خاطر نشان کرد: ازدواج از آن نوع پدیده های اجتماعی است که در نهایت اتفاق می افتد به طوری که ازدواج در ۹۸ درصد افراد جامعه رخ می دهد اما ممکن است به دلایلی با تاخیر صورت گیرد.