موضوع متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان غيرقابل بازگشت است؛ حتي در دولت بعد

05/12/1399 10:19 ق.ظ

رييس سازمان برنامه و بودجه كشور: موضوع متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان غيرقابل بازگشت است؛ حتي در دولت بعد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رساني دولت به نقل از سازمان برنامه و بودجه كشور، نمايندگان بازنشستگان غيرهيات علمي دانشگاه فرهنگيان و فني حرفه‌اي در ديداري با معان رئيس جمهور، ضمن تقدير از وفاي به عهد دكتر نوبخت و شجاعت در اجراي متناسب سازي حقوق بازنشستگان؛ خواستار تشكيل كارگروهي براي نظارت بر اجراي اين موضوع شده و رعايت عدالت در سازي حقوق تمامي بازنشستگان شدند. آنها عنوان كردند سفره‌هايشان كوچك شده اما تعداد نفرات دور آن با حضور فرزندان بيكار و نوه‌هايشان بيشتر شده است.

دكتر نوبخت در اين جلسه اظهار داشت: بر اساس قانون، رصد توسعه كشور، برعهده سازمان برنامه و بودجه كشور است. بر اين اساس از سال ۹۲ تا ۹۷، براي دستيابي به توسعه اقتصادي و ايجاد رفاه نسبي از طريق كاهش نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملي تلاش‌هايي صورت گرفت و اين مساعي تا حدي باعث تقليل تورم‌ و تبديل نرخ دو رقمي آن به نرخ يك رقمي با حداقل كاهش ارزش پول ملي شد.

رييس سازمان برنامه و بودجه كشور ادامه داد: از سال ۹۶ متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان شروع شد؛ هر سال ۳۰۰۰ تا ۳۴۰۰ ميليارد تومان و امسال نيز ۲۰ هزار ميليارد تومان براي متناسب‌سازي پرداخت شد. به گفته وي، براي افزايش قدرت خريد كارمندان دولت در سال گذشته، ۵۰ درصد به حقوقشان اضافه شد و اين باعث شكاف و تبعيض ميان دريافتي شاغلين و بازنشستگان شد. همين امر باعث شد اجراي طرح متناسب‌سازي حقوق قوت بيشتري بگيرد. از همين رو كار تازه‌اي آغاز شد. البته هنوز عده‌اي از طرح متناسب‌سازي بازمانده اند؛ به همين دليل در هيات دولت نيز مقرر شد كه اين موضوع كماكان بررسي شود و همه مشكلات اجرايي به تدريج مرتفع و احقاق حق شود تا هيچ احدي از اين نظام پرداخت جا نماند.

ادامه مطلب:
PadDolat »

فقط حواس تون باشه، برادر بزرگوارمون جناب آقاي دكتر نوبخت (اعلي الله مقام الشريف) خبردار نشه. 😂

به گزارش پایگاه اطلاع‌رساني دولت به نقل از سازمان برنامه و بودجه كشور، نمايندگان بازنشستگان غيرهيات علمي دانشگاه فرهنگيان و فني حرفه‌اي در ديداري با معان رئيس جمهور، ضمن تقدير از وفاي به عهد دكتر نوبخت و شجاعت در اجراي متناسب سازي حقوق بازنشستگان؛ خواستار تشكيل كارگروهي براي نظارت بر اجراي اين موضوع شده و رعايت عدالت در سازي حقوق تمامي بازنشستگان شدند. آنها عنوان كردند سفره‌هايشان كوچك شده اما تعداد نفرات دور آن با حضور فرزندان بيكار و نوه‌هايشان بيشتر شده است.

دكتر نوبخت در اين جلسه اظهار داشت: بر اساس قانون، رصد توسعه كشور، برعهده سازمان برنامه و بودجه كشور است. بر اين اساس از سال ۹۲ تا ۹۷، براي دستيابي به توسعه اقتصادي و ايجاد رفاه نسبي از طريق كاهش نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملي تلاش‌هايي صورت گرفت و اين مساعي تا حدي باعث تقليل تورم‌ و تبديل نرخ دو رقمي آن به نرخ يك رقمي با حداقل كاهش ارزش پول ملي شد.

رييس سازمان برنامه و بودجه كشور ادامه داد: از سال ۹۶ متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان شروع شد؛ هر سال ۳۰۰۰ تا ۳۴۰۰ ميليارد تومان و امسال نيز ۲۰ هزار ميليارد تومان براي متناسب‌سازي پرداخت شد.

به گفته وي، براي افزايش قدرت خريد كارمندان دولت در سال گذشته، ۵۰ درصد به حقوقشان اضافه شد و اين باعث شكاف و تبعيض ميان دريافتي شاغلين و بازنشستگان شد. همين امر باعث شد اجراي طرح متناسب‌سازي حقوق قوت بيشتري بگيرد. از همين رو كار تازه‌اي آغاز شد. البته هنوز عده‌اي از طرح متناسب‌سازي بازمانده اند؛ به همين دليل در هيات دولت نيز مقرر شد كه اين موضوع كماكان بررسي شود و همه مشكلات اجرايي به تدريج مرتفع و احقاق حق شود تا هيچ احدي از اين نظام پرداخت جا نماند.

معاون رئيس جمهور اجراي قانون متناسب سازي حقوق را غيرقابل بازگشت خواند كه حتي در دولت بعد هم ادامه خواهد يافت و در مواجهه با درخواست بازنشستگان براي تدوين لايحه‌اي در دولت به منظور تثبيت دائم متناسب سازي حقوق بازنشستگان با شاغلين، افزود: اگرچه مجلس هنوز لايحه دو فوريتي دولت براي اين منظور را با گذشت دو ماه اعلام وصول نكرده اما دولت براي اطمينان خاطر بازنشستگان محترم مي‌تواند لايحه‌‍اي براي دائمي كردم اجراي متناسب سازي حقوق به مجلس ارائه دهد.

دكتر نوبخت با اظهار اميدواري درخصوص اصلاح يا تغيير نظام پرداخت بازنشستگي، اذعان داشت كه اجراي طرح به نحو شايسته‌اي شروع شده و اميدواريم بنحو بايسته نيز آن را به سرانجام برسانيم.

در پايان اين مراسم لوح يادبودي از طرف حاضرين در جلسه به نمايندگي از طرف بازنشستگان به دكتر نوبخت اهدا شد