موج گریپ و عفونت‌های تنفسی در اروپا – DW – ۱۴۰۱/۹/۱۱

11/09/1401 06:20:00 ب.ظ

اروپا در موج زودرس گریپ و عفونت‌های تنفسی اروپا فرو رفته‌ است. پزشکان و متخصصان حوزه بهداشت و سلامت ضمن اعلام خطر، مردم را به واکسیناسیون به موقع فراخوانده‌اند.

اروپا در موج زودرس گریپ و عفونت‌های تنفسی اروپا فرو رفته‌ است. پزشکان و متخصصان حوزه بهداشت و سلامت ضمن اعلام خطر، مردم را به واکسیناسیون به موقع فراخوانده‌اند.

اروپا در موج زودرس گریپ و عفونت‌های تنفسی اروپا فرو رفته‌ است. پزشکان و متخصصان حوزه بهداشت و سلامت ضمن اعلام خطر، مردم را به واکسیناسیون به موقع فراخوانده‌اند.

ادامه مطلب:
DW فارسی »
Loading news...
Failed to load news.

فقط اروپا نیست