مدارس مقطع متوسطه دوم استان تهران تعطیل شد

بر اساس اعلام استانداری تهران، مقطع تحصیلی متوسطه دوم در استان تهران فردا (یکشنبه) تعطیل است.

16/11/2019 10:07:00 ب.ظ

مقطع تحصیلی متوسطه دوم در استان تهران فردا تعطیل است بر اساس اعلام استانداری تهران، مقطع تحصیلی متوسطه دوم در استان تهران فردا (یکشنبه) تعطیل اعلام شد پیش از این مقطع تحصیلی دبستان و متوسطه اول استان تهران به دلیل بارش برف امروز تعطیل شده بود

بر اساس اعلام استانداری تهران، مقطع تحصیلی متوسطه دوم در استان تهران فردا (یکشنبه) تعطیل است.

ادامه مطلب: خبرگزاری ایسنا »

شرایط وخیم جسمانی منیره عرب‌شاهی به روایت همسرش

تعطیلی مقطع تحصیلی متوسطه دوم در سه منطقه استان تهراناستانداری تهران اعلام کرد مقطع تحصیلی متوسطه دوم در مناطق یک، پنج و ۲۲ استان تهران فردا تعطیل است پیش از این مقاطع دبستان و متوسطه اول در سطح استان تهران به دلیل بارش برف تعطیل اعلام شده بود

مدارس مقطع متوسطه دوم تهران در نوبت صبح تعطیل شدمعاون استاندار تهران از تعطیلی مدارس در مقطع متوسطه دوم در مناطق ۱ تا ۵ و منطقه ۲۲ در نوبت صبح خبر داد. بخاطر برف

مدارس ابتدایی و متوسطه اول استان تهران فردا تعطیل استتهران ـ‌ایرنا ـ مهدکودک ها، پیش دبستانی ها، مدارس ابتدایی و متوسطه اول سراسر استان تهران فردا(یکشنبه ۲۶ آبان) در دو شیفت صبح و عصر تعطیل است.

تعطیلی مدارس ابتدایی و متوسطه اول تهران در یک شنبهبنابر اعلام استاندار تهران، یک شنبه مدارس مقطع ابتدایی و متوسطه اول در کل استان تهران تعطیل است.

مدارس ابتدایی و متوسطه تهران فردا تعطیل استبا اعلام استاندار تهران مدارس مقطع ابتدایی و متوسطه اول در کل استان تهران فردا یک‌شنبه تعطیل است.

مدارس مقطع متوسطه دوم تهران در نوبت صبح تعطیل شدمعاون استاندار تهران از تعطیلی مدارس در مقطع متوسطه دوم در مناطق ۱ تا ۵ و منطقه ۲۲ در نوبت صبح خبر داد. بخاطر برف