محمود صادقی: تفسیر قانون اساسی دستخوش برخوردهای سلیقه‌ای شده است

04/10/1399 12:36 ب.ظ

نماینده سابق مجلس تصریح کرد:‌ تفسیر قانون اساسی دستخوش برخوردهای سلیقه‌ای شده است مخصوصا در زمینه

نماینده سابق مجلس تصریح کرد:‌ تفسیر قانون اساسی دستخوش برخوردهای سلیقه‌ای شده است مخصوصا در زمینه او بر لزوم مراجعه مستقیم به آرای عمومی مردم در مسائل بسیار مهم تاکید و عنوان کرد: «اصل 59 قانون اساسی می‌تواند در مقاطعی که اختلاف‌نظر اساسی وجود دارد و اتفاق‌نظری وجود ندارد، مهم باشد.

البته باید موضوع مهمی باشد تا بحث و بررسی شود و در اختیار آرای عمومی و به رفراندوم گذاشته شود. البته سازوکار این اصل خیلی پیچیده است، ولی بعد از 40 سال می‌تواند یک بار اجرا شود.» لزوم و نیاز بازنگری قانون اساسی پس از 31 سال از دیگر مباحث مورد تاکید رئیس جمهور بود.

صادقی همچنین معتقد است که موارد متعددی بوده است که می‌شد به رفراندوم گذاشته شود اما به دلایلی رفراندوم برگزار نشد. پس از سه دهه جای اصلاح و بازنگری در قانون اساسی وجود دارد برخی از اصول قانون اساسی نیاز به بازنگری دارد. از جمله اصولی که نوعی ابهام دارند و این ابهام‌شان باعث برخی از تفاسیر و اختلاف نظرها شده است. همچون اصل مربوط به نظارت شورای نگهبان بر انتخابات که مبهم بود و مشخص نبود که چه نوع نظارتی است که در نهایت مطابق تفسیر شورای نگهبان حمل بر نظارت استصوابی شد که این موضوع منشا بسیاری از اختلافات بوده است. به طور کلی به نظر می‌آید که اصول مربوط به مردم سالاری جمهوری اسلامی در قانون اساسی نیاز به تقویت بیشتری دارد.

ادامه مطلب:
AlArabiya_Fa »

ولایت مطلقه فقیه یعنی فوق قانون است و‌فقط می بایست به خدا جوابگو باشد و آیا آقای صادقی تفسیر دیگری از ولایت مطلقه دارد؟!😉 رستاخیز_ملی_با_پهلوی