ماندن در فضا به سلول‌های بدن فضانوردان آسیب می‌زند | DW | 26.11.2020

06/09/1399 09:35 ب.ظ

یک تیم تحقیقاتی به بررسی تغییراتی پرداخته که در سلول‌های بدن فضانوردان زمانی که مدتی طولانی در فضا باشند، رخ می‌دهد. پژوهشگران این تیم برای انجام تحقیقات خود بافت‌هایی از انسان و موش را مورد بررسی قرار داده‌اند که در چندین ماموریت ناسا بوده‌اند.

نتیجه پژوهش‌ دانشمندان نشان داده است ماندن طولانی مدت در فضا به میتوکندری سلول‌ها آسیب می‌زند. میتوکندری اندامکی در یاخته است که وظیفه آن تبدیل انرژی شیمیایی مواد غذایی به انرژی قابل ذخیره در سلول است. آنها متوجه شدند که به ویژه میتوکندری در سلول‌ها با افزایش تابش و بی‌وزنی در فضا مشکل پیدا می‌کند.

میتوکندری نوعی اندامک انتقال انرژی است که به عنوان نیروگاه‌های سلول شناخته می‌شود و عمل تبدیل انرژی ذخیره شده در غذاها (قندها) به مولکول سوختی سلول را انجام می‌دهد.

در بدن فضانوردان و موش‌هایی که زمانی طولانی در فضا بوده‌اند، بویژه سلول‌های کبدی تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. محققان امیدوارند که یافته‌های آنها نه تنها به ایمن ماندن در فضا برای انسان کمک کند، بلکه آنها فرصتهایی را نیز برای بهبود پرتودرمانی در معالجه انواع سرطان می‌بینند.

ادامه مطلب:
dw_persian »

یک تیم تحقیقاتی به بررسی تغییراتی پرداخته که در سلول‌های بدن فضانوردان زمانی که مدتی طولانی در فضا باشند، رخ می‌دهد. پژوهشگران این تیم برای انجام تحقیقات خود بافت‌هایی از انسان و موش را مورد بررسی قرار داده‌اند که در چندین ماموریت ناسا بوده‌اند.

آنها متوجه شدند که به ویژه میتوکندری در سلول‌ها با افزایش تابش و بی‌وزنی در فضا مشکل پیدا می‌کند. میتوکندری نوعی اندامک انتقال انرژی است که به عنوان نیروگاه‌های سلول شناخته می‌شود و عمل تبدیل انرژی ذخیره شده در غذاها (قندها) به مولکول سوختی سلول را انجام می‌دهد.

در بدن فضانوردان و موش‌هایی که زمانی طولانی در فضا بوده‌اند، بویژه سلول‌های کبدی تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. محققان امیدوارند که یافته‌های آنها نه تنها به ایمن ماندن در فضا برای انسان کمک کند، بلکه آنها فرصتهایی را نیز برای بهبود پرتودرمانی در معالجه انواع سرطان می‌بینند.

تاریخ