لَنسِت اخبار

لَنسِت

همه‌گیری پنهان؛ یتیم شدن یک میلیون‌ کودک در اثر بیماری کرونا

همه‌گیری پنهان؛ یتیم شدن یک میلیون‌ کودک در اثر بیماری کرونا العربيه_فارسى

بالاتر از کرونا، ویروس وهابیت است که توسط آل_سعود سگ صفت شیوع پیدا کرده... باید ریشه این بیماری را خشکاند، دوای دردش فقط کافور است... گاو_شیرده
أكَر از خدا فايروس يامرضى شبيه كرونا مى آيد ما راضى ايم خدا خودش مصلحت بندكَان او ميداند ولى ما مشكل داريم بغير از اين چيزها مشكل ما از مردم افراطى ونا فهم هستند حتى جاى كه موارد خصوصيات بنده دخالت ميكنند

05/05/1400 08:40:00 ق.ظ

ادامه مطلب...