قیمت هرشانه تخم مرغ به بیش از ۳۷ هزارتومان رسید

12/09/1399 12:40:00 ب.ظ

قیمت هرشانه تخم‌مرغ به بیش از ۳۷ هزارتومان رسید *قیمت تخم‌مرغ در خرده فروشی‌های سطح شهر تهران به بیش از ۳۷ هزار تومان رسیده است *این دومین جهش قیمت تخم‌مرغ در دو هفته اخیر است

قیمت تخم مرغ در خرده فروشی های سطح شهر تهران به بیش از ۳۷ هزار تومان رسیده است. این دومین جهش قیمت تخم مرغ در دو هفته اخیر است؛ به طوری که قیمت هرشانه تخم مرغ هفته گذشته به ۳۵ تا ۳۶ هزارتومان رسیده بود.

بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار نیز بایستی قیمت هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی بسته بندی شناسنامه دار دارای زنجیره سرد حداکثر ۳۱ هزارتومان باشد.

ادامه مطلب:
خبرگزاری ایسنا »
Loading news...
Failed to load news.

دیگه تخم مرغها رو هم نمیتونیم بخوریم چه برسه به رون و سینش