قانون اساسی ما به عنوان یک قانون اساسی مدرن شناخته می‌شود/ فهم ما از قانون اساسی یکی نیست

01/10/1399 10:43 ق.ظ

روحانی در نشست حقوق اساسی و شهروندی: قانون اساسی ما به عنوان یک قانون اساسی مدرن شناخته می‌شود/ فهم ما از قانون اساسی یکی نیست

رئیس‌جمهور گفت: قانون‌اساسی ما یکی از قانون اساسی‌های خوب در جهان است، حتی از همان سال ۵۸ که تدوین شد هم چنین بود، قوانین روشن، اصول واضح، روشن و مدرن در خود دارد و به عنوان یک قانون اساسی مدرن شناخته می‌شود؛ شاید هم در یک گوشه نقصی داشته باشد اما در مجموع مدرن و خوب است. وی افزود: البته در دنیا هم قانون اساسی خیلی دیر به دیر اصلاح می‌شود اما اکنون ۳۱ سال است که قانون اساسی تغییر نکرده است، قبلا یک فرصت ده ساله بود که در پایان عمر حضرت امام(ره) تغییر کرد.

اکنون یکی از مباحثی که جای آن در قانون اساسی ما خالی است، این است که آیا نظام حزبی خوب است که در قانون بیاید یا خیر.

وی ادامه داد: البته در عین همه حرف‌هایی که ما می‌زنیم، قانون‌اساسی ما یکی از قانون اساسی‌های خوب در جهان است، حتی از همان سال ۵۸ که تدوین شد هم چنین بود، قوانین روشن، اصول واضح، روشن و مدرن در خود دارد و به عنوان یک قانون اساسی مدرن شناخته می‌شود شاید هم در یک گوشه نقصی داشته باشد اما در مجموع مدرن و خوب است.

روحانی با بیان اینکه فهم و استنباط ما مانند هم نیست، گفت: در قانون اساسی رژیم گذشته برنامه پنج ساله نوشته می‌شده است و پس از اینکه قانون اساسی کنونی تصویب شد، برنامه به عهده رئیس جمهور گذاشته شد و در اصل ۱۳۴ قانون اساسی به صراحت ذکر شده است که تعیین خط مشی و برنامه به عهده رئیس جمهور است. headtopics.

ادامه مطلب:
ilnanews »