دورگردانی عاملان شرارت و درگیری بیمارستان پورسینای رشت

Redirecting to full article in 0 second(s)...
عاملان اصلی شرارت و درگیری بیمارستان پورسینای رشت پس از دستگیری توسط پلیس، امروز برابر دستور قضائی در محل شرارت خود و در ملاء عام دورگردانی شدند.