دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی‌اتمی به دومین محل تعیین شده در ایران

Redirecting to full article in 5 second(s)...

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نمونه برداری محیطی از دومین محل در ایران خبر داد.