نواف الاحمد الجابر الصباح امیر جدید کویت شد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح ولیعهد کویت به عنوان امیر جدید این کشور معرفی شد. - خبرگزاری آناتولی